(Bratislava, 14. novembra 2023). V pondelok, 13. novembra sa uskutočnilo Republikové predsedníctvo strany Modrí, Most – Híd. Schválilo uznesenie, na základe ktorého strana zvolá Republikový kongres, ktorý sa uskutoční v marci 2024. Na kongrese sa všetci členovia Republikového predsedníctva vzdajú svojich mandátov. „Každý z členov sa bude môcť opäť uchádzať o pozíciu vo vedení strany, rovnako ako o funkciu predsedu,“ vysvetlil Ľuboš Schwarzbacher, prvý podpredseda strany Modrí, Most – Híd.

Predsedníctvo zároveň jednomyseľne vyjadrilo plnú podporu strany Modrí, Most – Híd Ivanovi Korčokovi v jeho kandidatúre na prezidenta Slovenskej republiky. „Máme po voľbách, karty sú rozdané a naša strana sa k výsledkom volieb stavia čelom. Pracujeme aj naďalej na budovaní našej strany, jej štruktúr a odborného zázemia tak, aby slovenské stredo-pravé, reformné a proeuro-atlantické spektrum bolo schopné ponúknuť Slovensku zmysluplnú a efektívnu alternatívu súčasného politického vývoja. Ivan Korčok je dlhoročný diplomat, profesionál, vzdelaný a skúsený človek s bohatými politickými skúsenosťami. V prezidentský voľbách 2024 má našu jednoznačnú podporu,“ uviedol predseda strany Mikuláš Dzurinda.

Modrí, Most – Híd, je slovenská mimoparlamentná stredopravá politická strana, zaregistrovaná v máji 2023. Na ustanovujúcom kongrese strany, ktorý sa konal 14. mája 2023 v Košiciach, zvolili delegáti za predsedu strany Mikuláša Dzurinda a štyroch podpredsedov – Ľuboša Schwarzbachera, Martina Hubinského, Janu Ambrošovú a Michala Horta. Medzi programové priority zaradili posilnenie ekonomického rastu, zastavenie drastického zvyšovania cien a inflácie, reformu školstva a zdravotníctva. 18. mája 2023 avizovala spoluprácu so stranou MODRÍ platforma bývalej strany MOST – HÍD (pod názvom MOST – HÍD 2023) na čele s Lászlóm Sólymosom.