(Bratislava, 19. decembra 2023) – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zaregistrovalo nový názov politickej strany  Modrí – ES (Európske Slovensko). Delegáti strany o zmene názvu rozhodli na mimoriadnom sneme, ktorý sa uskutočnil v pondelok 11. decembra 2023 v Bratislave. Strana oficiálne oznámila, že zmena názvu je významným krokom v rámci budúcnosti strany a reflektuje jej angažovanosť vo vzťahu k európskym hodnotám a európskemu smerovaniu Slovenska. Strana sa zaväzuje pokračovať v boji za spravodlivú, inkluzívnu a európsku Slovenskú republiku.

 

„Nový názov – Modrí – ES, nám umožňuje jasne vyjadriť našu odhodlanosť pracovať pre dobro spoločnosti a dosiahnuť skutočnú prosperitu a solidaritu vo vnútri krajiny aj v rámci Európskej únie. Týmto krokom chceme vyjadriť našu pripravenosť prispievať k rastu a rozvoju Slovenska a zároveň byť aktívnym hráčom v európskom projekte. Zdôrazňuje našu pevnú vieru v hodnoty, ako je sloboda, demokracia a vzájomná spolupráca medzi členskými štátmi,“ povedal po sneme predseda strany Modrí – ES, Mikuláš Dzurinda. “Túto zmenu sme vykonali s plným porozumením strany Most – Híd 2023, s ktorou budeme úzko spolupracovať aj naďalej”, dodal.

 

V rámci snemu sa konali aj diskusie o aktuálnych politických témach a výzvach, ktorým Slovensko čelí. Delegáti snemu vyjadrili svoje návrhy a stratégie, ktoré pomôžu riešiť tieto problémy a prispejú k budúcemu úspechu krajiny.

 

Strana Modrí – ES je slovenská mimoparlamentná stredopravá politická strana, ktorá bola založená v máji tohto roku.  Jednou z hlavných priorít strany Modrí – ES je posilnenie dialógu a spolupráce so zvyškom Európy s cieľom zabezpečiť prosperitu, spravodlivosť a slobodu pre všetkých občanov Slovenska. Strana si tiež kladie za cieľ zabezpečiť udržateľný a ekonomicky silný rozvoj Slovenska prostredníctvom inovácií, investícií do vzdelania a zelených technológií.

 

Pre ďalšie informácie o strane Modrí – ES a ich vízii môžete navštíviť oficiálnu webovú stránku strany www.modri.sk prípadne nás konktaktovať emailom na  media@modri.sk