• Chcete pomôcť?
  • Máte chuť zmeniť Slovensko?

  • Túžite byť hrdí na svoju krajinu?
  • Chcete pomôcť?
  • Máte chuť zmeniť Slovensko?

  • Túžite byť hrdí na svoju krajinu?

Naša aktivita je založená na hodnotách, ktoré sú pre našu krajinu dôležité. Veríme v rovnosť, spravodlivosť a demokraciu. Chceme vytvoriť lepšie prostredie pre všetkých občanov a občianky a zlepšiť kvalitu života v našej krajine. Ak sa rozhodnete pridať k nám, budete mať možnosť zúčastňovať sa na rozhodovacích procesoch, vyjadrovať svoj názor a prispievať k tvorbe politiky. Spoločne môžeme dosiahnuť veľké veci a priniesť pozitívne zmeny do našej spoločnosti.

Chceme, aby ste sa k nám pridali alebo nám pomohli vytvoriť lepšie Slovensko.

Chceme, aby ste sa k nám pridali alebo nám pomohli vytvoriť lepšie Slovensko.