MODRÍ prinášajú reformnú politiku, ktorá nasmeruje Slovensko opäť na cestu hospodárskeho rastu. Chceme aby naša krajina patrila medzi úspešné krajiny so stabilnou vládou a zodpovedným hospodárením.

Politika, ktorú v minulosti symbolizovala „modrá“ už dokázala vytrhnúť Slovensko z čiernej diery a urobila z neho tatranského tigra. Nechceme však len spomienkami poukazovať na úspešnú minulosť.  Vnímame, že dnešné Slovensko je v mnohom  iné. Potrebuje novú generáciu politikov. Mladých ľudí, ktorí rozumejú aktuálnym spoločenským  výzvam a majú energiu a chuť priniesť Slovensku pozitívny obrat.

„Prinášame do politiky umiernenosť, nie rozvrat a konfrontáciu. Namiesto toho sa sústredíme na využitie obrovského potenciálu, ktorý Slovensko má. Odmietame populizmus, ktorý zadlžuje budúce generácie. Sme oddaní myšlienke európskej integrácie, ktorá prináša Slovensku príležitosti na udržateľný rast a prosperitu. Nezabúdame však na to, že pojem vlastenec má svoj význam a prospech Slovenska je na prvom mieste“

Ľuboš Schwarzbacher, predseda strany

Našich desať princípov, ktorými sa riadime

 • 1

  Vlastenectvo v európskom spoločenstve

 • 2

  Kresťanské hodnoty s liberálnym zmýšľaním

 • 3

  Spravodlivosť a rovnosť pre všetkých

 • 4

  Umiernenosť v kultúrno-etických otázkach

 • 5

  Ochrana ľudských práv a princíp liberálnej demokracie

 • 6

  Zodpovedné hospodárenie namiesto populistického rozhadzovania

 • 7

  Inovatívna trhová ekonomika a cielená sociálna politika

 • 8

  Reformy ako kľúč k úspechu

 • 9

  Ochrana  prírodného bohatstva našej krajiny

 • 10

  Silnejšie kompetencie EÚ tam, kde je to žiadúce

Spoznajte naše Desatoro.

Napíšte nám