Zakotvení v tradíciách, otvorení pre zmenu

MODRÍ – ES (Európske Slovensko) je  moderná stredopravá liberálno-konzervatívna politická strana. S demokratickými hodnotami a prozápadnou orientáciou.  Našim cieľom je členstvo v Európskej ľudovej strane (EPP).

Prečo moderná?

Opierame sa o skúsenosti a politickú školu Mikuláša Dzurindu, ale strana je postavená na nových ľuďoch, ktorí doteraz v politike neboli. Potreby Slovenska vnímame predovšetkým z nášho vlastného poznania problémov a riešenia navrhujeme z našej praxe. V tom je náš prístup iný. Sme ľudia, ktorí do politiky vstúpili z presvedčenia meniť veci k lepšiemu v záujme lepšej budúcnosti pre našu krajinu.

Prečo liberálno-konzervatívna?

Hodnoty, ktoré sú zakorenené v našej spoločnosti vychádzajú z náboženského a kultúrneho dedičstva Európy. Z kresťanstva, či židovského náboženstva. Kultúrne, etické a náboženské rozdiely však delia našu spoločnosť čoraz viac. A naša krajina má dnes pred sebou iné dôležité výzvy. Preto je pre nás umiernenosť v týchto témach viac ako kľúčová. Nechávame našich členov, aby v otázkach týkajúcich sa vlastného svedomia konali podľa svojho vlastného presvedčenia.

Prečo Modrí?

Modrá predstavuje stabilitu, zodpovednosť, ale je tiež symbolom zdravia a múdrosti. Modrá farba nie je pre nás zaujímavá len pre jej význam, ale aj preto, čo už má za sebou. Je totiž symbolom úspešnej éry Slovenska, kedy naša krajina prosperovala a posúvala sa míľovými krokmi k moderným krajinám. Vychádzame z práce a dosiahnutých výsledkov Mikuláša Dzurindu a SDKÚ-DS. Vďaka tomu vieme, že sa to dá. Chceme nadviazať na toto obdobie a zopakovať úspech Slovenska.

Prečo Európske Slovensko?

Sme Slovenky a Slováci. Ale sme aj Európania. Európska integrácia je kľúčom k prosperite našej krajiny. Chceme mať nie len európske ceny, ale aj európske platy, školstvo, zdravotníctvo. Chceme aby Slovensko bolo krajinou, kde sa oplatí žiť a pracovať. Aby naše deti neodchádzali do zahraničia. Preto budeme vždy presadzovať spoločné európske riešenia, predovšetkým v oblastiach kde je to žiaduce. Avšak záujmy našej krajiny a našich občanov budú vždy na prvom mieste.

V čom sme iní?

Vieme kto sme. Položili sme základy politickej strany, ktorými sú princípy a hodnoty z ktorých vychádzame. A na nich budujeme modernú politickú stranu. Dávame príležitosť predovšetkým novým ľuďom v politike, ktorým záleží na našej krajine, nie na ich osobnom prospechu. Politické skúsenosti získavame od tých najlepších, ktorí už Slovensko dovideli k úspechom. Vždy budeme sledovať predovšetkým záujmy krajiny a hľadať politických partnerov, s ktorými ich vieme presadzovať. Nebudeme sa vybíjať v politických vojnách, ale hľadať spoločné riešenia.

Chceme, aby ste sa k nám pridali alebo nám pomohli vytvoriť lepšie Slovensko.

Chceme, aby ste sa k nám pridali alebo nám pomohli vytvoriť lepšie Slovensko.